Skip to main content

Intern kurs och fortbildning Stepping stone: Critical Incident Analysis

2020-12-11 13:00 - 16:00 Add to iCal

Denna kurs riktar sig till dig med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen.

Observera att kursen bytt namn, har tidigare terminer annonserats som Examination - CIA.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 11 december kl. 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 21 januari 2021 kl. 13.00-16.00

Kursen syftar till att kursdeltagaren ska tillämpa kunskaper från tidigare Stepping stone-kurser genom att använda Critical Incident Analysis som metod, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso-och sjukvård.

Förkunskaper

För att delta i Stepping stone: Critical Incident Analysis krävs godkända Stepping stones: Introduktion till handledning och lärande, Studentens lärande i VFU, Bedömning och återkoppling i VFU, Pedagogisk metod (IPE, Case-metodik eller Peer learning).

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret senast 25 november 2020.

Kontaktpersoner

Kursledare: Pernilla Lundh

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Contact

Pernilla Lundh Adjunkt, adjungerad