Publicerad: 2021-07-08 16:53 | Uppdaterad: 2021-07-09 15:32

Stephen Gschmeissner tilldelas Lennart Nilsson Award 2021

Färglagt fotografi på äggstockscancerceller taget med ett svepelektronmikroskop
Färglagt fotografi på äggstockscancerceller taget med ett svepelektronmikroskop Foto: Stephen Gschmeissner

Vetenskapsfotografen Stephen Gschmeissner är en av världens ledande mikroskopister inom svepelektronmikroskopi (SEM). Han vinner priset för sitt outtröttliga sökande efter att synliggöra det osynliga, vilket har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott.

Prismotivering:

Stephen Gschmeissner tilldelas Lennart Nilsson Award 2021 för sitt kreativa och sinnrika arbete, som har möjliggjort nya vetenskapliga genombrott och nya observationer av vår existens. Som vetenskapligt ansvarig fotograf specialiserad inom mikroskopi har hans engagemang och djupa kunskap dessutom haft en stor betydelse för utbildningen av nästa generations vetenskapliga och pedagogiska ledare. Detta har lett till många nya vetenskapliga upptäckter inom flera områden, såsom tumörbiologi och neurovetenskap. Under sin långa och framgångsrika yrkeskarriär har han arbetat i samma anda som Lennart Nilsson och uppfyller alla kriterier för priset.

Stiftelsen Lennart Nilsson Award

Stiftelsen Lennart Nilsson Award grundades 1998 för att hedra den världsrenommerade svenske fotografen Lennart Nilsson för hans excellenta och innovativa arbete inom fotografering. Stiftelsens syfte är att främja undervisning, utbildning och forskning inom de medicinska, biologiska och tekniska vetenskaperna. Ändamålet uppfylls genom att stiftelsen årligen delar ut ett pris benämnt ”Lennart Nilsson Award” till en person som på ett avgörande sätt medverkat till utvecklingen inom vetenskapligt fotografi eller till den som utfört ett förtjänstfullt arbete i Lennart Nilssons anda.