Publicerad: 2010-04-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Sten Grillner invald i amerikanska vetenskapsakademien

Professor Sten Grillner har valts in i National Academy of Sciences (NAS). Han valdes in på grund av sina framstående forskningsinsatser.

Den 27 april valdes professor Sten Grillner tillsammans med 71 andra personer in i NAS. Det totala medlemsantalet i NAS är nu 2 097 varav 409 medlemmar är utländska. Fem professorer från KI har tidigare valts in i NAS.

Sten Grillner är professor i fysiologi vid institutionen för neurovetenskap. Han forskar kring hjärnans förmåga att styra våra rörelser. Sten Grillner är professor vid Karolinska Institutet sedan 1975. Han har haft olika funktioner vid nobelförsamlingen, är ledamot i bland annat Kungliga Vetenskapsakademien och har mottagit flera stora pris.

National Academy of Sciences är USA:s motsvarighet till den svenska Kungl. Vetenskapsakademien och grundades 1863 av dåvarande president Abraham Lincoln.