Publicerad: 2020-01-08 16:33 | Uppdaterad: 2020-01-09 15:57

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen ny ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen, Karolinska Institutet och University of Oxford, valdes in som ledamot i klassen för medicinska vetenskaper i Kungl. Vetenskapsakademien den 27 november 2019.

Sten Eirik W. Jacobsen. Foto: Gustav Mårtensson

Sten Eirik Waelgaard Jacobsen är professor i stamcellsbiologi och regenerativ medicin vid institutionen för medicin Huddinge och institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet samt Bass Professor of Developmental and Stem Cell Biology vid University of Oxford.

– Det känns mycket hedrande att bli invald i Kungliga Vetenskapsakademien av framstående forskarkollegor som jag respekterar högt, och som jag nu ser fram till att samverka med genom vetenskapsakademien. Invalet representerar också ett erkännande av den forskning som så många duktiga unga forskare och värdefulle samarbetspartner bidragit till genom många år, vid universitetet i Lund, universitetet i Oxford och Karolinska Institutet, säger Sten Eirik Waelgaard Jacobsen.

Jacobsens forskning handlar om blodcellsnybildning, så kallad hematopoes, och framförallt om hur stamcellerna i benmärgen producerar blodceller. Forskningen handlar dels om den friska blodbildningen och hur den regleras, men också om orsakerna till olika blodsjukdomar.

Jacobsens labb har bland annat identifierat cancerstamceller som ger upphov till myelodysplastiskt syndrom (MDS), en blodcancersjukdom som är svårbehandlad och där risken för återfall är hög. Förhoppningen är att kunna hitta nya behandlingar som specifikt biter på cancerstamceller och som kan innebära bättre och skonsammare behandlingar för en rad sjukdomar som beror på defekt blodbildning, till exempel leukemi. Jacobsen har tagit emot Göran Gustafssonpriset 2005 och Tobias Priset 2014 samt tilldelats Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2015.