Publicerad: 2015-04-02 16:04 | Uppdaterad: 2015-04-02 16:04

Steg för steg mot ett ICF-core set för autismspektrumstörning

Post Doc Elles de Schipper vid KIND arbetar med utveckling av en användarvänlig kortversion av ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) som ska kunna användas specifikt för personer med autismspektumtillstånd. Projektet har nu publicerat en litteraturstudie om vilka ICF-koder som använts i den vetenskapliga litteraturen kring autismspektumtillstånd. Läs mer om vilka ICF-kategorier hon och hennes kollegor hittat i litteraturen här.