Publicerad: 2021-09-20 11:41 | Uppdaterad: 2021-09-20 14:10

Status för projekt Samordnad IT - möt tre IT-medarbetare

Projekt Samordnad IT är ett uppdrag från KI:s ledning som syftar till att få en mer enhetlig och säker IT-miljö på KI. Projektet som startade 2013 innebär att delar av IT-leveransen stegvis flyttas från institutionerna till IT-avdelningen.

Idag är 14 av 22 institutioner och 5 övriga verksamheter med i Samordnad IT.

Att som institution vara med i Samordnad IT innebär bland annat:

  • Att IT-support samordnas och hanteras av KI:s helpdesk.
  • Tillgång till Självserviceportalen där du kan registrera ditt ärende och själv söka information. 
  • KI Karyon – vår miljöcertifierade och krypterade standarddator för både PC och Mac.
  • Centraliserad lagring med hög kvalitet.
  • Gemensamma rutiner vid inköp av IT-utrustning och licenser.
  • Säkerhetskopiering till KI:s centrala server.
  • Centrala multifunktionsskrivare med ”follow me”-funktionalitet, vilket gör det möjligt att använda skrivare i alla KI:s byggnader på campus.

Hej Ola Danielsson, projektledare för Samordnad IT

Ola Danielsson, projektledare IT-avdelningen
Ola Danielsson, projektledare IT-avdelningen

Vad ser du som de största fördelarna med Samordnad IT på KI?

– En mer enhetlig, säkrare och kostnadseffektivare IT-leverans av bastjänster. Genom samordnad IT kan vi dra fördel av vår gemensamma kompetens för att möta behov och önskemål från verksamheten.

Kommer alla institutioner att ingå i Samordnad IT?

– Flera institutioner är planerade att ansluta de kommande två åren och målet är att alla institutioner ska vara med i någon form i slutet av 2023. Varje institution ser olika ut så i några fall har vi fått anpassa övergången.

Möt tre IT-medarbetare som flyttat från institution till IT-avdelningen i övergången till Samordnad IT

Fredrik Tingstedt, systemförvaltare IT-avdelningen
Fredrik Tingstedt, tjänsteansvarig licenser

Fredrik Tingstedt började på IT-avdelningen 2017 efter delprojektet i Syd

Hur har din tjänst och arbetsuppgifter påverkats av flytten?

– Jag har gjort en helomvändning från teknik, via relationer till en strategisk tjänsteförvaltningsroll. På Labmed hade jag en IT-samordnar-roll med mycket verksamhetskontakt. I och med flytten började jag jobba inom projektet med kartläggning av IT-system, ett projekt vi senare gick vidare med till Biomedicum. Jag skapade mycket kontakter med forskarna och det mynnade ut i en roll som BRM (kundansvarig) som jag jobbade som i tre år. Sedan ett par veckor är jag Software Asset Manager med ansvar för licenstjänsten.

Vad har varit de största skillnaderna efter flytten för dig?

– Förutom en daglig besparing i restid är en stor skillnad att jag nu jobbar med mer kvalificerade uppgifter och att jag omger mig av många duktiga och engagerade IT-personer i olika roller vilket är både sporrande och utvecklande. Det har också varit en förmån att få lyfta blicken och jobba över institutionsgränserna. Det jag kan sakna är att jag inte har den dagliga kontakten med mina forna kollegor.

Har du några tips till de medarbetare som kommer flytta över till IT-avdelningen under året?

– Ni kommer komma till en intressant organisation i ständig rörelse. Mycket av det vi gör är inte lika lättmotiverat i mindre skala, så tillfälle finns garanterat att sätta sig in i spännande teknik på en ny nivå. Ni kommer kanske som jag att sakna en del gamla kollegor (tur att det finns sätt att hålla kontakten). Men oavsett var i organisationen ni hamnar kommer ni dagligen jobba med proffsiga och trevliga kollegor. Välkomna till IT-avdelningen!

Martin Sjöberg, drifttekniker
Martin Sjöberg, drifttekniker

Martin Sjöberg började på IT-avdelningen december 2019 från IMM, Institutionen för miljömedicin  

Hur har din tjänst och arbetsuppgifter påverkats av flytten?

–  Tidigare jobbade jag med allt från att byta lösenord, installera om datorer, sätta upp servrar samt andra tjänster. Nu har jag mer fokus på specifika system, till exempel VDI som hjälper forskare att analysera data. Jag jobbade med detta innan också men nu får jag tid att lära mig det mer på djupet.

Vad har varit de största skillnaderna efter flytten för dig?

–  Jag har fått mer tid att lära mig mer om det jag vill jobba med, fått nischa mig mer. En skillnad är att jag nu är jag ganska mycket yngre än de andra i min grupp.

Har du några tips till de medarbetare som kommer flytta över till IT-avdelningen under året?

– Ta plats och ha möten med chefer innan flytten så ni hamnar på rätt avdelning ni vill jobba i, även om det går att flytta inom IT-avdelningen senare är det skönt att få testa på det man vill direkt.

Ludvig Andersson, drifttekniker
Ludvig Andersson, drifttekniker

Ludvig Andersson började på IT-avdelningen i juli och jobbade tidigare på LIME

Hur har din tjänst och arbetsuppgifter påverkats av flytten?

– I min nya roll, som inte riktigt börjat ännu, kommer jag fokusera på drift av servrar och speciellt Linuxservrar. Jämfört med tidigare blir det mindre supportärenden och mindre direktkontakt med de som använder systemen.

Vad har varit de största skillnaderna efter flytten för dig?

– Jag har precis börjat så det är svårt att säga ännu då jag fortfarande jobbar mest med LIME. Detta kommer förändras med tiden.

Har du några tips till de medarbetare som kommer flytta över till IT-avdelningen under året?

– Använd tiden under flytten till Samordnad IT till att lära känna folk på IT-avdelningen. För min del har bra inblick i helpdesk-funktionen hos IT-avdelningen underlättat en hel del.