Publicerad: 2023-10-18 12:17 | Uppdaterad: 2023-10-19 08:37

Stärkt säkerhet för att komma in i KI:s lokaler

Dekorativ bild.
Illustration: Getty Images.

Under hösten införs nya säkerhetsrutiner på KI. Nu kommer det att krävas både kort och kod för att komma in bakom det så kallade skalskyddet i KI:s byggnader.

Det finns flera skäl till att KI:s säkerhetsavdelning nu ser över hur människor kommer och går i KI:s lokaler. Hittills har det räckt med kort för att komma in i de flesta lokaler men nu kommer det att krävas både kort och kod.

Målet är dels att säkra det skalskydd som svenska myndigheter ska ha, dels att motsvara kraven som ställs i försäkringsvillkoren. Den tid vi lever i är ytterligare en orsak till översynen.

Magnus Håkansson
Magnus Håkansson. Foto: Andreas Andersson.

– I takt med att omvärlden blir alltmer osäker och bedömningen av våra myndigheter är att olika former av hot ökar, måste också vi som universitet höja vår säkerhetsnivå. Det innebär i praktiken att vi förstärker säkerheten i våra lokaler bland annat genom att införa en kombination av kort och kod för att komma in bakom skalskyddet. Det handlar också om att arbeta mer aktivt för att öka medarbetarnas och studenternas medvetenhet och kunskap om säkerhetsrelaterade frågor, säger Magnus Håkansson, KI:s säkerhetschef.

Planerar med verksamheten

Inventeringen och förstärkningen genomförs under hösten och Magnus Håkansson betonar att säkerhetsarbetet genomförs med stor hänsyn till respektive verksamhet.

– Vi vill inte störa några flöden utan tar kontakt med varje verksamhet för att höra när det passar dem att höja säkerhetsnivån. Planen är ett hus varannan vecka och vi har börjat med administrativa byggnaden, för att fortsätta med aulan och sedan rullar det på. Så vi är en bit på väg, säger han.

En utvärdering i dialog med medarbetarna i administrativa byggnaden visar mycket positiva reaktioner till det utvecklade skalskyddet.

Senare i höst kommer ett informationspaket om säkerhet. Under vintern och våren följs det upp med utbildningstillfällen, som bland annat går igenom vad som bör göras vid olika typer av säkerhetsincidenter.