Publicerad: 2008-11-27 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Stärkt patientroll i forskningen

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-12] Patienten placeras i centrum och får spela en aktiv roll i forskningen. Den nya storsatsningen på inflammationssjukdomar innebär en helt ny syn på patienten.

För första gången gör landets medicinska fakulteter en gemensam satsning på kronisk inflammation. Programmet drivs av ett konsortium med Karolinska Institutet som huvudkoordinator.

Den starka betoningen på patientperspektivet gör programmet helt unikt. Man konstaterar att det som patienten själv upplever som jobbigast inte alltid är det som man tagit mest hänsyn till, inom vare sig forskningen eller vården. För många patienter innebär till exempel trötthet, smärta och muskelsvaghet stora problem i vardagen, faktorer som hittills inte beaktats i tillräckligt stor utsträckning. I det nya programmet kommer därför patientperspektivet att lyftas fram - vilka symtom är viktigast att förstå och behandla?

-Vi måste använda patientens egen kunskap och erfarenhet och låta patienten tidigt komma in i planeringen av studierna. Det gäller både vilka problem som ska prioriteras och vid val av metoder för att studera dessa problem. Vi ska också vidareutveckla webbaserade verktyg som patienten kan använda för att rapportera sjukdomstillstånd och värdera resultatet av behandlingen. Det säger Lars Klareskog, professor vid Karolinska Institutet och koordinator för den nationella satsningen.

Kroniska inflammationssjukdomar drabbar stora patientgrupper. Dit hör bland annat reumatiska sjukdomar, MS, psoriasis och lungsjukdomen KOL. Genom nära samarbete med flera läkemedelsföretag hoppas man kunna utveckla nya läkemedel och system för bättre kliniska prövningar.

Bakom satsningen, initialt 70 miljoner kronor, står forskningsstiftelserna VINNOVA, KK-stiftelsen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och Reumatikerförbundet.

För mer information, kontakta: