Publicerad: 2017-03-24 14:29 | Uppdaterad: 2017-03-24 15:28

Starkt innovationsstöd planeras för Biomedicum

Alexander von Gabain

Biomedicums framtida institutioner kan redan idag vara KI:s ”hotspot” vad gäller innovationer, eftersom över 200 personer har varit inblandade i innovationer på olika sätt. Det fick åhörarna veta under seminariet om innovationsstöd som hölls i mars. Nu planeras inför ett utökat innovationsstöd efter flytten.

Just nu är representanter för KI:s innovationssystem, Innovation Support 4U, på turné hos KI:s institutioner och den 14 mars var det Biomedicum-institutionernas tur. Presentatörerna berättade bland annat om vilken hjälp som finns att få för forskare genom stödsystemet och om tillgängliga kurser, nätverk och finansieringsmöjligheter.

Vice-rektor för innovation och näringslivssamverkan, Alexander von Gabain, inledde med att presentera vad KI har för visioner och planer inom Strategi 2018 för att förbättra innovationsklimatet på KI.

– KI ligger mycket högt på rankninglistor i världen för sin forskning, men finns inte med på Thomson Reuters lista 2015 över de 100 mest innovativa universiteten, som exempelvis Harvard och Stanford gör. Men rätt förutsättningar är nu på plats: Vi har idag ett supportsystem för innovation som har visat sig kunna leverera och ha stor potential att bli ännu bättre, sa Alexander von Gabain.

Han berättade om sin syn på innovationssystemet på KI och hur det utvecklats de senaste åren för att underlätta samverkan mellan forskning, utbildning och innovation och hjälpa forskarna att hitta rätt. Numera arbetar även Innovationskontoret, Unit for Bioentrepreneurship, KI Innovations och KI Science Park under en gemensam webbportal som heter "Innovation Support 4U" på ki.se.

Richard Cowburn, tf chef för Innovationskontoret, beskrev vilken typ av industri/företagssamarbeten som finns, vilket stöd forskare kan få genom hela processen från idé till färdig produkt och hur man hittar finansiering. Innovationskontorets tjänster är helt gratis för KI-forskare.

Biomedicum kan komma att bli KI:s möjliga ”hotspot” för innovation, berättade Patrik Blomquist, Innovation Manager på KI Innovations, då många forskare redan idag är eller har varit involverade i olika innovationsprojekt och en stor del av KI:s prekliniska forskning kommer att hamna på ett och samma ställe. Många embryon till innovationer kan då skapas i den miljön, tror Patrik Blomquist.

– Många innovationer som redan idag kommit från Biomedicum-institutionerna har dels skapat stora värden, men också lett till produkter på marknaden. Man har också en hög andel patentansökningar, visar en studie från UBE, sa Patrik Blomquist.

Kort beskrev han också planerna på ett utökat innovationsstöd i Biomedicum och finnas på plats i huset med olika aktiviteter som föreläsningar, utställningar och helpdesk så att innovationssystemet hamnar nära forskarna.

Professorerna Mats Wahlgren (MTC) och Agneta Richter-Dahlfors (Neuro) samt Pedro Réu, doktorand (CMB), avslutade seminariet med att berätta om vilka vägar de gått från idé till färdig produkt eller prototyp.
Biomedicinstudenten Ricardo Florez, var nöjd efter seminariet:

– Det var verkligen inspirerande och gav mig nya insikter och idéer om bland annat finansiering, patentdatabasen och hur man kan komma i kontakt med folk, sa han.

Helena Mayer

Dokument