Publicerad: 2010-11-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stärkt forskningssamarbete kring våldsbrott

[NYHET 2010-11-15] Karolinska Institutet och Kriminalvården har samarbetat tidigare, men nu har ett formellt avtal undertecknats. Avtalet medför ett fördjupat samarbete för ömsesidigt stärkta positioner inom forskning som berör våldsbrott.

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson

Samarbetet sker genom Karolinska Institutets centrum för våldsprevention inom institutionen för epidemiologi och biostatistik och Kriminalvårdens forsknings- och utvecklingsgrupp i Stockholm.

- Viktigast är att förstå varför vissa personer utför våldsbrott och vad som leder till återfall. Jag ser med spänning fram emot samarbetet där en internationellt framgångsrik forskarmiljö på Karolinska Institutet samarbetar med svensk kriminalvård. Vi kan tillsammans bidra till att förebygga våld i det svenska samhället, ett problem som direkt eller indirekt påverkar många människor, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Det finns flera exempel på lyckade samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Kriminalvården. Ett är arbetet med självmordsprevention, ett annat är ett mycket framgångsrikt projekt om diagnostisering och behandling av interner med neuropsykiatriska funktionshinder som adhd inom Norrtälje-anstalten.

- Jag är mycket glad och nöjd över att vi slutit avtal med Karolinska Institutet. Den forskning som Kriminalvården bedriver i samverkan med Karolinska Institutet, och tillsammans med andra, är viktig för att förstå vilka orsaker som kan ligga bakom brott. Det är naturligtvis så att forskning och framsteg inom andra discipliner än den rättsvetenskapliga har stor betydelse för utvecklingen av vårt återfallsförebyggande arbete, säger Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén.

Centrum för våldsprevention är ett nationellt kompetenscentrum som arbetar med forskning, utbildning och information inom området våld och våldsprevention. Forskningen inom centret integrerar olika perspektiv på våld och våldsprevention som epidemiologiska, sociala, medicinska och psykologiska perspektiv, alla viktiga för förståelsen av våldet som samhällsfenomen. Verksamheten sker i samarbete med praktiker och forskare vid andra organisationer och myndigheter i landet, som kriminalvården, polisen, rättspsykiatrin och Statens institutionsstyrelse.

För mer information, kontakta: