Publicerad: 2021-10-13 09:44 | Uppdaterad: 2024-03-25 09:46

Stärkt barnmorskeprofession ökar kvinnors tillgång till vård

Marie Klingberg Allvin arbetar med att stärka barnmorskeutbildning och forskning, ofta i lågresursländer, för att ge kvinnor tillgång till bättre vård. Hon betonar vikten av att väva ihop forskning och utbildning – något som också ingår i hennes nya professur.

Marie Klingberg Allvin
Marie Klingberg Allvin är barnmorska och professor i reproduktiv hälsa. Foto: Stefan Zimmerman.

Hur ser ditt uppdrag ut?

– Jag integrerar forskning och utbildning inom området sexuell reproduktiv hälsa för att bredda barnmorskors kompetensområde och stärka dess profession. Hälften av all vårdpersonal globalt är sjuksköterskor och barnmorskor, men dessa yrken har oftast liten möjlighet att forska, begränsat inflytande över utbildning och en generellt svag ställning i vårdsystemet. Det är kostnadseffektivt för ett samhälle när barnmorskor har en tydlig roll i hälsosystemet, är delaktiga i forskning och utveckling av utbildning och förbättringsarbete och ges möjlighet att ta ledarskap.

Hur arbetar du med detta, konkret?

– Jag har framför allt drivit olika projekt i ett flertal lågresursländer för öka kapaciteten i ländernas vård-, utbildnings- och forskningssystem. I Somalia har vi startat en nätbaserad utbildning för barnmorskelärare. I ett projekt i Uganda visade vi att barnmorskor lika säkert som läkare kan behandla komplikationer efter en ofullständig abort. Det är viktigt eftersom kliniker på landsbygden i lågresursländer ofta bemannas av barnmorskor. Studien publicerades i Lancet 2015 och har haft betydelse för WHO:s riktlinjer.

– Ett genomgående tema är att jag nästan alltid väver ihop forskning och utbildning. Därför är jag väldigt glad att jag nu fått en professur med särskilt ansvar just för integrering av forskning och utbildning.

Vad förändrar professuren för dig?

– Mitt arbete med att stärka barnmorskeutbildning och forskning kommer nu delvis att handla om KI:s egna utbildningar. Men jag skulle säga att den stora skillnaden är att professorsrollen innebär ett mycket vidare uppdrag där det viktigaste är att bidra till att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö, skapa meningsfulla samarbeten över lands- och disciplingränser och allra mest att stötta våra unga forskare, doktorander och studenter. Det ser jag fram emot!

Om Marie Klingberg Allvin

Professor i reproduktiv hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa

Marie Klingberg Allvin är född 1972 och uppvuxen i Leksand. Hon är utbildad sjuksköterska, med examen vid KI 1998, samt barnmorska, med examen 2001. Hon disputerade vid KI 2007. 2007–2011 var hon programansvarig för barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna. 2010–2013 gjorde hon postdoc vid KI.

Klingberg Allvin blev docent vid Högskolan Dalarna 2014 och professor 2016. Hon var prorektor vid lärosätet 2014–2017, och dess vikarierande rektor 2017–2018.

Sedan 2010 sitter hon i Svenska barnmorskeförbundets internationella råd. 2018 blev hon gästprofessor vid KI.

Marie Klingberg Allvin har anställts som professor i reproduktiv hälsa vid Karolinska Institutet från 1 juli 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Marie Klingberg-Allvin