Publicerad: 2009-01-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Stängda vattenkanaler hindrar hjärnödem, visar ny studie

Forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har hittat ett sätt att motverka svullnad av hjärnan, hjärnödem, som kan uppkomma vid trauma, stroke eller syrebrist.

Vid alla former av akut hjärnskada frisläpps stora mängder av ämnet glutamat, vilket anses vara en av de viktigaste orsakerna till att den akuta skadan utvecklas till en bestående hjärnskada.

Forskargruppen har tidigare visat att det frisläppta glutamatet sätter i gång den process som leder till bestående hjärnskada genom att öka vattengenomsläppligheten i hjärnans vanligaste celler, astrocyterna.

- Vi har nu sett att behandling med det kroppsegna hormonet erytropoietin kan hindra den ökade vattentransporten som glutamat orsakar. Det hindrar cellerna från att svälla upp och dö. Det kan också vara en i hög grad bidragande förklaring till de skyddande effekter som man iakttagit i hjärnan av erytropoietin i tidigare studier, säger Eli Gunnarson, en av forskarna bakom studien.

Försöken hittills är gjorda på cellkulturer, vävnad och möss men forskarlaget hoppas att deras upptäckt kan leda till nya behandlingsmöjligheter av hjärnödem i framtiden.

Publikation:

Eli Gunnarson, Yutong Song, Jacob M. Kowalewski, Hjalmar Brismar, Michael Brines, Anthony Cerami, Ulf Andersson, Marina Zelenina och Anita Aperia

Erythropoietin modulation of astrocyte water permeability as a component of neuroprotection

PNAS Online Early Edition, 19-23 januari, 2009.

För mer information, kontakta: