Publicerad: 2015-12-03 11:10 | Uppdaterad: 2015-12-03 14:39

Stamcellsforskare utsedd till Wallenberg Academy Fellow

Norrmannen Petter Woll har idag utsetts till Wallenberg Academy Fellow vid Karolinska Institutet. Han får 8,1 miljoner kronor under fem år för att kartlägga de sjuka stamceller i benmärgen som driver blodcancersjukdomen myelodysplastiskt syndrom.

Myelodysplastiskt syndrom är en blodcancer som oftast drabbar vid 60–75 års ålder. Drygt 300 fall diagnostiseras årligen i Sverige, och många avlider inom loppet av några år eftersom det saknas effektiva behandlingar.

Petter Woll blev nyligen rekryterad till Karolinska Institutet från University of Oxford där han i sina kartläggningar av sjukdomen har visat att myelodysplastiskt syndrom utvecklas från en unik grupp blodbildande stamceller i benmärgen.

Ett problem verkar vara att de sjuka cellerna har förändringar i gener som styr en så kallad mRNA-splicing. Det är en process i cellen som skapar kopior av gener som i sin tur används för att skapa funktionella proteiner i cellen.

För att hitta en bot mot myelodysplastiskt syndrom ska Petter Woll studera hur förändringar i mRNA-splicing kan leda till cancer. Han kommer att undersöka hur de cancerdrivande stamcellerna fungerar i musmodeller av sjukdomen, såväl som hos drabbade patienter.

Petter Woll. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien— Det känns jättebra att få möjlighet att bedriva den här forskningen på Karolinska Institutet, säger Petter Woll. Det långsiktiga målet är att hitta ett sätt att specifikt slå ut cancercellerna samtidigt som friska celler skonas, så att patienterna botas.

Programmet Wallenberg Academy Fellows finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

— Vi är mycket tacksamma över att Karolinska Institutet i så hög grad får del av de generösa forskningsanslagen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, säger Karolinska Institutets rektor Anders Hamsten. Detta stöd är mycket betydelsefullt för både vårt universitet och de forskare som får del av finansieringen.

Mer om programmet och den forskning som de olika Wallenberg Academy Fellows bedriver:

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Wallenberg Academy Fellows