Publicerad: 2024-05-22 11:40 | Uppdaterad: 2024-05-22 15:57

Ställföreträdande prefekt samt information om chefers och administrationens semester 2024

Ställföreträdande prefekt och administrativ chef samt semesterlista för chefer, administrationen och verksamhetsadministratörerna under sommaren 2024.

Delegationsbeslut ställföreträdande prefekt

Institutionens prefekt delegerar arbetsuppgiften som ställföreträdande prefekt för institutionen för odontologi och universitetstandvården till följande personer under angivna perioder:

  • Vecka 26  – Patricia De Palma
  • Vecka 27, 28 – Georgios Tsilingaridis
  • Vecka 31 – Karin Garming Legert
  • Vecka 32 – Georgios Belibasakis

De ska i prefektens frånvaro fullgöra prefektens arbetsuppgifter och ansvar enligt institutionens besluts- och delegationsordning.

Delegationsbeslut ställföreträdande administrativ chef (AC)

Institutionens Administrativa chef delegerar arbetsuppgiften som ställföreträdande AC för institutionen för odontologi och universitetstandvården till följande personer under angivna perioder:

  • Vecka 27, 32  – Roger Bergqvist
  • Vecka 28        – Fredrik Gradin
  • Vecka 29, 30  – Jörgen Johansson 

De ska i AC:ns frånvaro fullgöra AC:ns arbetsuppgifter och ansvar enligt institutionens besluts- och delegationsordning.

 

Administrationens semester

Administrationen
Funktion Namn Semester
Administrativ chef Åsa Diberius v.27-30, v.32
Personalenheten Jörgen Johansson v.27-28, v.31-33
Personalenheten Anneli Korsheden v.25, v.27-31
Personalenheten Malin Lindell v.28-30, v.32-33
Personalenheten Kicki Carlsson 26/6 - 24/7, v.33
Personalenheten Sara Malmström 19-20/6 v.27-31, 5/8
IT-enheten Fredrik Gradin v.29-33
IT-enheten Jörgen Jönsson v.27-31
IT-enheten Jonas Meijer v.24-25, v.32-34
IT-enheten Peter Eriksson 14/6, v.28-31
IT-enheten Sherry Furuzanfar v.29-33
Ekonomienheten Olle Eriksson v.29-32
Ekonomienheten Mitra Masoudi v.25, 24/6, 7-12/8
Ekonomienheten Pia Hägg Haraldsson 11/7-14/8
Ekonomienheten Raili Forsell 17/7-14/8
Ekonomienheten Eva Wichert 17/7-14/8
SU-enheten Roger Bergqvist v.28-31
SU-enheten Christer Bogstedt 20/6-19/7
SU-enheten Lasse Schullström 11/7-7/8
SU-enheten Tove Ramos Berg 24/6-24/7 v.33
SU-enheten Johannes Alemayehou 21/5-28/6

Chefernas semester

Chefer
Namn Semester
Bodil Lund v.26-28 + v.31-32
Patricia de Palma v.28-31
Margareta Hultin v.26-32
Georgios Belibasakis v.28-31
Georgios Tsilingaridis v.30-33
Peggy Näsman v. 27-31
Anastasios Grigoriadis v.28-31
Rachael Sugars v. 27-31
Agneta Karsten v.28-33
Katarina Gustavsson 1/7-14/8
Daniela Vidojevic v.25-31
Mariel Unger Karlström 8/7-13/8
Joannis Grigoriadis v.29-32
Niels Ganzer v.30-33

Administratörer

Administratörernas semester
Namn Semester
Maria Roos v.26-28 +31
Mia Pettersson 10/6-21/6, 29/7-9/8
Emma Good 15/7-13/8
Helena Brodin v.28-32
Eva Segelöv v.26,11-12/7, v.29-32
Johanna Karro 27/6-7/8