Publicerad: 2010-04-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Staffan Normark ny ständig sekreterare hos KVA

[Nyhet 2010-04-15] Kungl. Vetenskapsakademien beslutade den 14 april att välja professor Staffan Normark till ny ständig sekreterare från 1 juli 2010.

Staffan Normark är professor i medicinsk mikrobiologi på Karolinska Institutet och Smittskyddsinstitutet. Han är verksam vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.