Publicerad: 2022-06-22 08:21 | Uppdaterad: 2022-06-27 09:13

Staffan Holmin tilldelas Priset för innovation och nyttiggörande, år 2022

Priset för innovation och nyttiggörande, år 2022, tilldelas Staffan Holmin på institutionen för klinisk neurovetenskap.
Priset delas ut till en eller flera forskare som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.

porträtt av Staffan.
Professor Staffan Holmin Foto: N/A

Kommittén för forskning utser pristagare efter förslag från en priskommitté. Priset består av en prissumma och ett diplom.

Priskommitténs motivering lyder:

Staffan Holmin har på ett enastående sätt identifierat ett antal kliniska behov, utvecklat strategier att ta biopsier och leverera substanser extravaskulärt, och tagit sina fynd till innovationer och nyttiggörande. Han har spridit sina kunskaper till både profession, akademi och företag, och är en stor inspiration för både studenter, kollegor och internationella samarbetspartners. Denna förmåga att vara en brygga mellan Karolinska Institutet, klinik, nystartade företag och industri är något unikt och visar på en hög ambition av innovation och samverkan. Detta gör honom till en välförtjänt mottagare av Priset för innovation och nyttiggörande.”

Pristagaren uppmärksammas vid Karolinska Institutets installationshögtid som hålls i Aula Medica i oktober.