Publicerad: 2024-05-08 15:02 | Uppdaterad: 2024-05-08 15:06

Städning i ANA Futuras frysfacilitet

Ordningen i ANA Futuras frysfacilitet måste förbättras.

Frysfaciliteten behöver organiseras bättre, framför allt måste skräp och rack tas bort från golvet. Detta är viktigt, dels ur brandutrymningssynpunkt men även för trivseln i faciliteten. Er hjälp är nödvändig för att organisera frysfaciliteten så att det blir snyggt och prydligt.

Deadline för att städa undan är 24 maj, 2024.

Två foton föreställande hyllplan för provrörsaskar samt uppställd pall för kassering av metallrack.
Vänster bild: Provrörsaskar ställs på uppmärkt hylla i rummet för elektriska frysar. Höger bild: Metallrack man inte vill behålla ställs på uppmärkt pall i rummet för elektriska frysar. Foto: Christina Sundqvist

Rummet för elektriska frysar (-80)

Följande behöver åtgärdas:

Provrörsaskar 

Provrörsaskar som ska behållas ska placeras på avsedd hylla i rummet och vara tydligt märkta.

Metallrack 

  • Metallrack ställs ovanpå frysarna.
  • Om det finns metallrack man inte vill behålla, ställ på den uppmärkta pallen.

Återvinning av avfall

Inget skräp får lämnas i frysfaciliteten. Alla är ansvariga att hantera/återvinna avfall på plan 4 enligt reglerna, vilket innefattar wellpapp, plast mm. 

Gammal labbutrustning

Det finns även gammal laboratorieutrustning med okänd ägare som förvaras i frysfaciliteten som måste tas bort.  Den utrustning som ska behållas måste flyttas ut från frysfaciliteten senast 24 maj (resp forskargrupp ansvarar för detta). 

Kvarvarande utrustning efter detta datum kommer att kasseras. Kontakta serviceteamet om frågor finns gällande detta.

Rummet för kryofrysar (-196)

Följande behöver åtgärdas:

Återvinning av avfall

Inget skräp får lämnas i frysfaciliteten. Alla är ansvariga att hantera/återvinna avfall på plan 4 enligt reglerna, vilket innefattar wellpapp, plast mm. 

Foto av äldre kryokärl i ANA Futuras frysfacilitet som inte används.
Äldre kryokärl i ANA Futuras frysfacilitet som inte används. Foto: Christina Sundqvist

Äldre kryokärl

Det finns äldre kryokärl i frysfaciliteten som inte används. Dessa behöver flyttas senast 24 maj (resp forskargrupp ansvarar för detta). 

VIKTIGT! De kärl som lämnas kvar i rummet efter detta datum kommer att kasseras.

Profile image

Lars Frelin

Forskare
+46852483632
Institutionen för laboratoriemedicin