Publicerad: 2017-06-26 14:21 | Uppdaterad: 2017-06-26 14:46

SSF ger 138 miljoner i anslag till forskning inom systembiologi

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, har beslutat att ge KI fyra anslag om sammanlagt 138 miljoner SEK inom en utlysning för systembiologi. Satsningen är tvärvetenskaplig och förutsätter samarbete mellan biologer, kliniker, matematiker, datavetare, ingenjörer, fysiker, kemister och andra.

Totalt får nio projekt i Sverige dela på 300 miljoner, där de enskilda anslagen är på mellan 29 och 35 miljoner kronor under en femårsperiod (2017-2021).

Forskare vid KI som tilldelats anslag

  • Jonas Frisén – Nervcellsutveckling och nätverk i den vuxna hjärnan (KI tillsammans med KTH och SciLifeLab)
  • Olli Kallioniemi – Precisionsmedicin för optimering av terapier i AML
  • Sten Linnarsson – Cellulär omprogrammering för stamcellsterapi
  • Staffan Strömblad – Mikrobaserad systembiologisk analys av cellmigration (KI tillsammans med Uppsala och Lunds universitet)

Dessutom ingår KI i ett projekt som rör nya behandlingsstrategier mot cancer i hjärnan som leds från Uppsala universitet.