Publicerad: 2014-10-08 14:47 | Uppdaterad: 2014-10-13 11:41

Spirometridagen 2-3 oktober

Under två dagar, 2-3 oktober tog 1360 personer chansen att kostnadsfritt testa sina lungor på Stockholms centralstation.

Spirometridagen monter på CentralstationCentrum för Allergiforskning, Karolinska Institutet arrangerade för femte gången mätningar på allmänheten och temat 2014 var ”Ren luft”. Institutet för miljömedicin (IMM) var en av sponsorerna och IMM-medarbetare fanns på plats på Centalstationen i Stockholm 2-3 oktober. Vid samma tidpunkt ägde liknande event rum världen över.

Syftet med offentliga spirometrimätningar är att skapa uppmärksamhet kring lungsjukdomar som astma och KOL, samt vikten av att mäta sin lungfunktion regelbundet med spirometri om man tillhör riskgrupp. Eventet var en del av den eruopiska kampanjen "Healthy Lungs for life".