Publicerad: 2015-04-24 14:34 | Uppdaterad: 2015-05-13 16:35

Spiritualitet och rörelseinspiration – se NVS i årets Vårsalong

KI:s Vårsalong 2015 har vernissage måndag den 27 april. Från NVS visar fem utställare upp sina verk, med inspiration av bland annat spiritualitet samt undervisning och forskning inom fysioterapi.

Det är inte bara inom utbildning och forskning som anställda vid NVS får utlopp för sina talanger och kreativitet. Med bara dagar kvar till att alla verk ska vara inlämnade inför vernissagen av KI:s Vårsalong 2015 sitter Johanna Bylund, samordnare vid ARC, fortfarande med ”akvarellpenseln” i hand.

– Jag jobbar bäst mot deadlines, och är en konstnär utan ångest, berättar Johanna Bylund.

Hon syftar på schablonbilden av konstnären som en person som måste skapa för att må bra. Hennes inspiration kommer då snarare från en nyfikenhet, och i verken som hon ställer ut i årets Vårsalong är det bland annat intresset för det spirituella som möter betraktarens öga.

Bild på Johanna Bylund, samordnare vid ARC.Totalt är det fyra akvareller föreställande ansikten som Johanna har gett det samlade namnet Årscykeln. Varje tavla representerar en årstid samt tankar, känslor och handlingar kopplade till perioden.

– Till exempel handlar hösttavlan om att rensa ut gamla tankemönster och sätt som inte passar en längre, medan vårtavlan handlar om att träda fram, ta för sig och ett knoppande jag, säger Johanna Bylund.

Intresset för att uttrycka sig konstnärligt har alltid funnits hos henne. KI:s Vårsalong är ett bra forum att visa upp sina verk och inspireras av varandra, även för den som inte livnär sig på sin konst, menar Johanna Bylund.

Hon får medhåll av Kristina Kindblom, Universitetsadjunkt vid Sektionen för fysioterapi, som också ställer ut. Denna gång visar hon bland annat upp två porträtt vilket speglar att det just nu blir en hel del porträtt av barnen, barnbarnen och även självporträtt, när Kristina Kindblom ”fattar penseln”.

Ett av porträtten som hon ställer ut föreställer hennes handlerade vid KI. För Kristina Kindblom flätas också det konstnärliga skapandet delvis samman med jobbet i form av målade rörelseillustrationer. Illustrationerna är ett inslag i hennes undervisning om hur vårdgivarens kroppsspråk kan påverka vårdtagarens uppfattning om vad den klarar av själv, och vad den behöver hjälp med.

– Rätt använt kan kroppsspråk både bidra till att den som får vård blir mer självständig i vardagen och underlätta för vårdpersonal, till exempel genom att lyften blir färre. Samtidigt är kroppsspråk många gånger subtilt och svårt att förklara i enbart text eller att observera ”live”. Rörelseillustrationerna är därför ett tydligt inslag i undervisningen som gör att jag kan accentuera viktiga delar, exempelvis genom att måla händerna extra stora, berättar Kristina Kindblom.

Bild på Kristina Kindboms tavla föreställande hennes handledare.Hon är även verksam i Indien under delar av året, och hämtar inspiration av metoder som används i vardagen där.

– Stämningen mellan studenter och patienterna som de möter i undervisningen är mer avslappnad med spontana pauser och dylikt. Både de som ger och får vård känner sig bekväma, har roligt tillsammans och gynnar på så sätt varandras utveckling. Det tillsammans med mer inslag av gemensamt konstnärligt skapande och debatt skulle vi kunna ta till oss mer av i svensk undervisning, säger Kristina Kindblom.

Helt klart står att medarbetarna från NVS som ställer ut i Vårsalongen ger ett smakprov – både som personer och i sina verk – på bredden av den kunskap, erfarenhet, kreativitet och talang som är samlad vid institutionen.

Vernissagen är måndag den 27 april klockan 12:00 i Universitetsbiblioteket i Huddinge, Alfred Nobels allé 8. Vårsalongen visar konst och konsthantverk skapat av KI-anslutna medarbetare och pågår till 5 juni.Bild på Kristina Kindbloms tavla föreställande rörelser.

NVS i KI:s Vårsalong 2015

Anna Frohm Grönqvist, Sektionen för fysioterapi.

Johan Lökk, Professor, adj, Sektionen för klinisk geriatrik.

Johanna Bylund, samordnare, ARC.

Kristina Kindblom, Universitetsadjunkt, Sektionen för fysioterapi.

Annica Wohlin Wottrich, Universitetsadjunkt, Sektionen för fysioterapi.