Publicerad: 2024-01-04 12:26 | Uppdaterad: 2024-01-08 16:48

Sophie Erhardt får KAW-miljoner för utveckling av läkemedel mot immun-inducerad kognitiv svikt

Bild på Sophie Erhardt sittandes vid sitt skrivbord på kontoret
Professor Sophie Erhadt Foto: Ulf Sirborn

Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri vid KI, erhåller ett forskningsanslag på 3 miljoner SEK från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utveckling av läkemedel som riktar sig mot immuninducerad kognitiv försämring och psykos. Denna finansiering utgör ett betydande steg i professor Erhardts strävan efter innovativa lösningar inom området mental hälsa. Projektet är ett av tio framstående svenska vetenskapliga initiativ inom life science som hedras med anslag.

Målet med professor Erhardts projekt är att utveckla läkemedel som förhindrar syntesen av kynurensyra (KYNA). Förhöjd produktion av KYNA i hjärnan är kopplad till kognitiv dysfunktion och psykotiska symptom hos människor, och under de senaste 15 åren har många läkemedelsföretag fokuserat på att utveckla KAT II-hämmare för att minska produktionen. Tidigare studier har visat att minskad KYNA-produktion förbättrar kognitionen hos djur. "Vår banbrytande upptäckt visar att immunaktivering inducerar ett annat KAT-enzym, KAT III, vilket leder till en ökning av KYNA-produktionen vid sjukdomar som Covid-19, fästingburen encefalit (TBE), schizofreni och bipolär sjukdom", säger Sophie Erhardt. 

I samarbete med SciLifeLab har patenterbara KAT III-selektiva molekyler utvecklats och är redo för proof-of-concept-studier (PoC). Detta framsteg markerar ett lovande steg mot att adressera kognitiv dysfunktion och psykos genom riktad läkemedelsutveckling.

"Att säkra detta anslag representerar en enorm möjlighet att snabbt driva vår forskning framåt och bekräftar att vi är på rätt väg. Detta erkännande accelererar inte bara vårt momentum utan sänder också ett starkt budskap om att vår forskning är värdefull. Jag är överväldigad av denna bekräftelse av vårt arbete!", säger Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri vid Institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har gett stöd till tio forskare vid svenska universitet. Den gemensamma nämnaren bland de framgångsrika ansökningarna i denna inledande finansieringsomgång är deras presentation av övertygande möjligheter och att de befinner sig i rätt utvecklingsfas för detta specifika utlysningstillfälle.

Proof of Concept-anslaget tjänar syftet att överbrygga övergången från akademisk forskning till innovationer inom life science. Detta anslag ger forskarna möjlighet att främja sina tidiga upptäckter mot validerade metoder, produkter eller processer. Det erbjuder chansen att genomföra aktiviteter som validerar och påskyndar projektutvecklingen och banar väg för kommersialisering.

Utöver det ekonomiska stödet kommer projektledarna att dra nytta av löpande coachning från Wallenberg Launch Pad (WALP)-teamet. Detta stöd syftar till att guida dem i att utveckla sina innovationer för att uppnå kommersiell mognad. 

Project

Sophie Erhardt vid Karolinska Institutet erhåller 3,0 miljoner SEK för projektet: "Riktad mot KAT III: En ny behandlingsmöjlighet för immuninducerad kognitiv nedsättning och psykos".

Läs pressmeddelandet på KAW:s webbplats

Kontakt

Sophie Erhardt Professor