Skip to main content
Publicerad: 2020-04-09 15:04 | Uppdaterad: 2020-04-29 07:05

Soo Aleman utsedd till nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

Soo Aleman, docent och överläkare, har blivit utsedd av regeringen till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial.

Soo Aleman är docent vid institutionen för medicin, Huddinge och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Ett antal läkemedelsbehandlingar används i dagsläget för covid-19 men kunskapen är fortfarande bristfällig. Det är därför ytterst angeläget att det genom kliniska studier tas fram mer kunskap om vilka läkemedel som kan vara effektiva i behandlingen av personer som smittats av covid-19.

Sverige har fått möjligheten att delta i WHO Solidarity Trial som syftar till att testa effekt och säkerhet hos läkemedel som i dagsläget används till covid-19-patienter. Svenska universitetssjukhus har visat intresse för studien och har etablerat ett nätverk för deltagande.