Publicerad: 2013-05-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:21

Sommarstudier utomlands

Är du intresserad av att plugga utomlands i sommar? Vet du om att det går att få studiemedel för sommarstudier utanför Sverige? Villkoren är dock olika beroende på om det gäller studier inom eller utanför EES.

För att en kurs eller utbildning ska ge rätt till studiemedel inom EES och Schweiz, måste studierna pågå under minst tre veckor. Dessutom finns det andra krav som måste vara uppfyllda.

För studier utanför EES och Schweiz måste kursen eller utbildningen pågå under minst tretton veckor för att den ska ge rätt till studiemedel. Den som studerar utomlands före eller efter sommarkursen får lägga ihop studietiderna. Då måste den sammanlagda studietiden bli minst tretton veckor. I vanlig ordning måste också övriga krav för att få studiemedel vara uppfyllda.