Publicerad: 2009-08-25 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Sommarljus kan öka risken för självmord

En studie från Karolinska Institutet visar att antalet självmord på Grönland ökar drastiskt under de extremt ljusa sommarmånaderna. För lite sömn och rubbad kemi i hjärnan kan förklara fenomenet.

Studien, som leddes av Karin Sparring Björkstén vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle utfördes på Grönland, där variationen av solljuset är extremt stor under året. Av alla självmord som begicks mellan 1968 och 2002 på norra Grönland skedde 82 % under den konstant ljusa delen av året, med en topp i juni. Nästan alla undersökta självmord var impulsiva och skedde med våldsamma metoder som skjutning eller hängning.

Enligt forskarna tyder resultaten på att ett överflöd av ljus kan öka risken för självmord, troligen genom att sömnen och hjärnans kemi rubbas. Forskarna undersökte också om depressioner och alkoholkonsumtion kunde spela en roll, men kunde inte se att de var relaterade till självmorden som begicks under sommaren.

För frågor, kontakta: