Publicerad: 2022-06-22 16:42 | Uppdaterad: 2022-06-22 16:42

Sommarhälsning från universitetsdirektören

Universitetsdirektör Katarina Bjelke önskar all personal inom verksamhetsstödet en riktigt härlig sommar.

portrait of Katarina Bjelke
Katarina Bjelke, universitetsdirektör vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

Midsommar ligger framför oss och juni närmar sig sitt slut. Det betyder att semestern är nära förestående för de flesta av oss och att några redan har påbörjat sin ledighet. Själv ska jag avsluta terminen den 8:e juli efter att några dagar den veckan deltagit i seminarier i Almedalen.

Läsåret 2021-2022 som vi nu rundar av har varit intensivt, inte minst i och med återgången till ”det nya normala” i form av hybridarbetsplatsen efter nära två år av distansarbete. Jag känner stor tacksamhet och stolthet för hur väl ni alla inom verksamhetsstödet har anpassat er samtidigt som ni fortsatt skapa bästa möjliga förutsättningar för KI:s studenter, forskare och medarbetare.

När vi så småningom kommer åter efter sommaren väntar en fortsatt intensiv period med de återstående akademiska valen, samtidigt som en ny rektor och prorektor kommer att utses. Parallellt med detta – och helt oberoende – sker förändringar inom den administrativa ledningen. Som tidigare kommunicerats tar jag själv mig an ett nytt uppdrag som generaldirektör för Vetenskapsrådet. Jag tillträder positionen den 15:e september, och min sista dag på KI blir den 14:e september. Planeringsdirektör Gunnar Gustafsson Wiss kliver in som tillförordnad tills rekryteringen av en ny universitetsdirektör är klar.

Även kommunikationsdirektör Anna Maria Böök slutar den 15:e september då hon tillträder en tjänst som kommunikationschef för Folkhälsomyndigheten, en av KI:s grannar på campus Solna. Presschef Peter Andréasson blir då tillförordnad kommunikationsdirektör. Senare under hösten slutar också HR-direktör Mats Engelbrektson, något han aviserade redan tidigt i våras. Arbetet med att rekrytera hans efterträdare pågår.

Jag vill ta tillfället i akt att varmt tacka Mats och Anna Maria för strålande insatser under de år vi arbetat tillsammans. Den tiden har på många sätt varit utmanande, men också till stor del definierat det KI som vi nu ser växa fram allt starkare. Utvecklingen och kvalitetssäkringen av organisationen, kombinerat med proaktivt och drivande arbete, är mycket viktiga grundstenar som vi nu kan bygga vidare på.

Att det under en relativt kort tid kommer att ske flera förändringar i universitetets ledning handlar om en kombination av tillfälligheter, och förändringarna i den akademiska ledningen beror ju helt enkelt på de regelverk vi har och arbetar under. Jag känner mig trygg i att organisationen står väl rustad att möta dessa förändringar, och att det viktiga arbetet för ett sammanhållet verksamhetsstöd fortgår.

Jag önskar nu er alla en riktigt skön och avkopplande sommar så ses vi igen i augusti - utvilade och redo att ta emot studenter och kollegor och hantera alla de händelser som kommer vår väg!

Hälsningar,

Katarina Bjelke
Universitetsdirektör