Publicerad: 2024-07-01 15:51 | Uppdaterad: 2024-07-02 10:07

Sommar, sol och nätbedragare

Information security säkerhet
Illustration: GettyImages

Snart infaller några sköna semesterveckor för många av oss. Men bedragarna tar inte ledigt. Dessvärre är sommaren tvärtom högsäsong för nätbedrägerier och bedrägliga e-postutskick. Falska fakturor och bedrägeriförsök via sms och telefonsamtal är vanliga.

De känner till att vi ibland har mer bråttom inför och under semestertider och utnyttjar detta i olika bedrägeriförsök. Det gäller att inte sänka garden. 

Här är några enkla råd som vi även haft uppe i våra online-utbildningar inom informationssäkerhet:

Stanna upp och tänk till

Är e-postmeddelandet trovärdigt? Förväntar du dig en faktura av detta slag? Var skeptisk mot e-post som verkar misstänkt, även om avsändarens namn är bekant. Sms- och telefonbedrägerier har också blivit vanligare.

Var vaksam mot nätfiske (Phishing)

  • Phishing-mejl och skadliga länkar är vanliga. IT-avdelningen blockerar det mesta, men ibland slinker phishing-mejl förbi. Detta är ett effektivt sätt att stjäla inloggningsuppgifter. Särskilt om vi har bråttom kan vi glömma bort att vara försiktiga.

•    Riktade bedrägeriförsök, så kallad "Spear Phishing", blir vanligare och svårare att genomskåda eftersom de är skräddarsydda och baseras på information om organisationen och personen de riktas mot.

Rapportera incidenter

Hjälp till genom att rapportera incidenter som inträffar. På så sätt kan vi lära oss mer och förbättra våra skyddsåtgärder.

Under hela 2024 fortsätter e-postutskicken med de korta inslagen om informationssäkerhet.

Sommarhälsningar från informationssäkerhetsfunktionen vid KI.