Publicerad: 2011-03-09 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-08 15:25

Solljus kan påverka nedbrytningen av läkemedel i kroppen

Kroppens förmåga att bryta ner läkemedel kan vara nära förknippad med exponeringen av solljus och därför variera med årstiderna, visar en studie från Karolinska Institutet. Fyndet erbjuder en helt ny förklaringsmodell till individuella skillnader i läkemedelseffekt och hur den omgivande miljön kan påverka kroppens avgiftningsförmåga.

Studien publiceras i ett kommande nummer av vetenskapstidskriften Drug Metabolism & Disposition, och baseras på nära 70 000 analysresultat från patienter där man rutinmässigt övervakar blodnivån av läkemedel som används för att dämpa immunförsvaret i samband med organtransplantationer. Prover tagna under vintermånaderna jämfördes med prover tagna under sensommaren.

Vid en närmare analys framgick att koncentrationerna av läkemedel som takrolimus och sirolimus, som används för att förhindra så kallad avstötning vid transplantation, uppvisar årstidscykler som nära återspeglar förändringar över året i kroppens nivåer av D-vitamin. Kroppens förmåga att bilda detta vitamin är beroende av solljus, och de högsta D-vitaminnivåerna uppnås just under den period på året då läkemedelskoncentrationerna hos patienterna i studien visade sig vara som lägst.

Kopplingen mellan solljus, D-vitamin och variationerna i läkemedelskoncentration tros vara att vitaminet aktiverar leverns avgiftningssystem genom att öka mängden av enzymet CYP3A4, som i sin tur ansvarar för nedbrytningen av takrolimus och sirolimus.

– Om nedbrytningskapaciteten ökar så krävs normalt högre doser för att nå samma effekt av ett läkemedel. Mer forskning behövs för att säkerställa resultaten, men CYP3A4 är ansett som det viktigaste enzymet i kroppens läkemedelsomsättning och ett stort antal läkemedel kan beröras av fyndet, säger Jonatan Lindh vid institutionen för laboratoriemedicin och en av forskarna bakom studien.

Effekten av D-vitamin på CYP3A4 har tidigare påvisats i cellförsök. Men den aktuella studien visar för första gången att mekanismen kan spela en viktig roll för läkemedelsbehandling av patienter, liksom att variation i solljusexponering skulle kunna påverka känsligheten för läkemedel hos enskilda individer.

Publikation

Seasonal variation in blood drug concentrations and a potential relationship to vitamin D.
Lindh J, Andersson M, Eliasson E, Björkhem-Bergman L
Drug Metab. Dispos. 2011 May;39(5):933-7