Publicerad: 2017-10-10 13:09 | Uppdaterad: 2024-04-04 13:12

Söker mer effektiv och skonsam behandling av cancer i matstrupe och magsäck

Magnus Nilsson forskar om bättre behandlingar mot cancer i matstrupe och magsäck. Syftet är dels att göra behandlingarna effektivare och rädda fler liv, dels att göra dem skonsammare och bidra till högre livskvalitet för patienten.

Magnus Nilsson. Foto: Creo Media Group.

Tumörer i matstrupe och magsäck är vanliga cancerformer i världen och har hög dödlighet. De behandlas framför allt med omfattande kirurgi som ofta ger svåra biverkningar för patienten. Magnus Nilsson är gastrokirurg och forskar om hur behandlingen av matstrups- och magsäckscancer kan utvecklas för att bli mer effektiv och träffsäker och samtidigt mer skonsam.

– En viktig fråga är hur förbehandlingen före operationen ska se ut. Bör vi ge enbart cellgifter eller kombinera med strålning? Bör vi operera direkt efter avslutad förbehandling eller kan det vara bättre att vänta tre månader? Genom ett antal randomiserade multicenterstudier söker vi svaren på sådana frågor, säger Magnus Nilsson.

Mycket av forskningen bedrivs i ett nordiskt nätverk som Magnus Nilsson varit med och grundat. I den senaste studien deltar även tyska Universitätsklinikum Köln. Ett annat spår i Nilssons forskning gäller verktyg för att identifiera olika former av matstrups- och magsäckscancer.

– Vi vet bland annat att strålning är effektivt mot vissa typer av matstrupscancer, men inte andra, säger han. Idag saknas dock kliniskt användbara markörer för att kunna göra den sorteringen före behandling.

Som forskare och kliniker är Magnus Nilsson också mycket engagerad i frågor om livskvalitet för patienterna. En viktig del är att delta i utvecklingen av mer skonsamma kirurgiska metoder.

– Vi har varit med och bidragit till stora förändringar på det området de senaste åren, framför allt genom övergången till titthålskirurgi, som lett till betydligt snabbare återhämtning för patienterna.

Om Magnus Nilsson

Professor i kirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC

Magnus Nilsson är född i Lund 1968. och läste medicin vid KI med examen 1992. Han blev specialist i kirurgi 2000 och har framför allt verkat vid Karolinska universitetssjukhuset där han idag är överläkare vid Gastrocentrum. 2007–2014 var han sektionschef vid centret.
Magnus Nilsson disputerade vid KI 2004 och blev docent 2011.

Sedan 2014 är han chef för enheten för kirurgi vid CLINTEC och sedan juli 2017 stf prefekt vid CLINTEC. Han är även bland annat ordförande för SFOAK, Svensk förening för övre abdominell kirurgi. Magnus Nilsson utnämndes den 1 juli 2017 till professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i ”From Cell to Society” 2017.

Se en video