Publicerad: 2023-11-17 14:48 | Uppdaterad: 2023-11-20 14:11

Sök uppdrag som akademisk koordinator för Karolinska institutets samarbeten med Japan

Är du intresserad av att bidra till att utveckla KI:s övergripande samarbeten med lärosäten i Japan samt att representera KI i styrgruppen för det strategiska partnerskapet mellan Stockholm trio (KI, SU och KTH) och the University of Tokyo?

Internationalisering har strategiskt, operativt och finansiellt en stor och ökande betydelse för KI:s forskning och utbildning. För att ytterligare stärka relationerna med Japan söker internationaliseringsnämnden nu en akademisk koordinator. 

Din roll 

Rollen som akademisk koordinator är kopplad till KI-övergripande internationella samarbeten, vilka ofta innefattar flera olika aktiviteter inom högre utbildning, forskning och innovation.

Syftet med en akademisk koordinator är att ha en utsedd representant med akademisk kompetens och med god kännedom om berörda samarbeten och aktörer som kan hantera en del av de uppgifter och kontakter som krävs. Som akademisk koordinator verkar du i nära samarbete med ledningspersoner och med internationella kansliet vid verksamhetsstödet där det övergripande samarbetet med Japan koordineras. Du rapporterar till ordförande i internationaliseringsnämnden, tillika prorektor.

Nuvarande samarbeten i Japan

KI har idag samarbeten med japanska universitet, organisationer och forskningsinstitut. KI har prioriterat några för fördjupat samarbete och med dessa förs kontinuerliga dialoger om hur samarbetet kan utvecklas genom exempelvis gemensamma satsningar. Ett av de prioriterade samarbetena är det strategiska partnerskapet mellan de tre Stockholmsbaserade lärosätena KI, KTH och SU och the University of Tokyo.

Prioriterade lärosäten och forskningsinstitut i Japan är:

 • The University of Tokyo 
 • RIKEN 
 • Keio University 
 • Osaka University 
 • Tokyo Metropolitan University 

Därutöver finns det ett fåtal andra organisationer i Japan där vi har vissa pågående kontakter och samarbeten, exempelvis Tohoku University.  

Eftersom KI-övergripande samarbeten utvecklas över tid kan vilka lärosäten som är prioriterade för fördjupat samarbete förändras.

Uppdraget

Uppdraget som akademisk koordinator innebär bl.a.:

 • att representera KI i styrgruppen för det strategiska partnerskapet mellan Stockholm Trio (KI, SU, KTH) och the University of Tokyo
 • att verka för att främja KI:s samarbeten vid prioriterade universitet och andra organisationer i aktuellt land
 • att finna synergier mellan pågående samarbetsaktiviteter samt hålla kontakt med KI-medarbetare som är aktiva i aktuell region eller har samarbete med berörda institutioner eller motsvarande
 • att bidra till att förankra samarbetena inom KI
 • att medverka i förekommande uppgifter som kräver akademisk kompetens och är relaterade till samarbeten i aktuell region 
 • att bidra till en ökning av mobilitet för studenter, doktorander och forskare mellan KI och Japan.

Vem är du? 

Vi söker dig som har:

 • gedigen erfarenhet av akademiskt ledarskap
 • anställning vid KI 
 • tidigare erfarenhet av samarbete/kontakter med Japan

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. God kommunikationsförmåga är viktigt för uppdraget. En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Uppdragets omfattning 

För uppdrag som akademisk koordinator lämnas ersättning enligt kap 3 Ersättning till institution, nivå IK4A i tabellen i Anvisningar för ersättning för särskilda uppdrag.

Resor kan förekomma. Uppdraget gäller tom 2024-12-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde tidigast 2024-01-01. 

Intresseanmälan 

Välkommen med din intresseanmälan senast den 8 december 2023 i form av ett personligt brev med motivering till varför du passar för uppdraget samt ett CV.  Skicka din intresseanmälan märkt med diarienummer 1-1022/2023 till Erika Dabhilkar.

Kontakt

Erika Dabhilkar Enhetschef