Publicerad: 2022-11-21 15:52 | Uppdaterad: 2022-11-21 17:24

Sök till DATAETHICS Winter School 2023

DATAETHICS Winter School 2023: "Ethical and Regulatory Challenges in the era of Open Science: Data Sharing in Life Sciences & Health”.

Är du student eller doktorand inom medicin, biomedicin och biovetenskap vid KI? Vill du diskutera betydelsen av etiska aspekter vid forskningsdokumentation, datahantering och delning av data i enlighet med öppen vetenskap, Open Science, och lyssna till den senaste utvecklingen inom datavetenskap, bioinformatik och tillämpad artificiell intelligens (AI) inom (bio)medicin? 

5-dagars kurs

Denna 5-dagars kurs i Leiden erbjuder en unik blandning av föreläsningar och aktiviteter där du får bekanta dig med värdekedjan av etiska, sociala och juridiska överväganden inom digitalisering och datadriven utveckling inom Biomedical Big Data (BBD). Du kommer att lyssna på föreläsningar från ledande och etablerade tvärvetenskapliga experter inom datakurering och integritet, dataanvändning, etik, biomedicin och relaterade områden. Du ges också möjlighet till att nätverka med studenter och experter från bland annat de nio ledande europeiska lärosätena inom Eurolife, samt med företrädare från bl a industrin.

Efter avklarad kurs får du ett intyg och en elektronisk DATAETHICS Open Badge.

Mer information

Mer information om kursen och ansökan hittar du på DATAETHICS webbplats.

Deltagande (resekostnader upp till 275 Euro och uppehälle) för 2 studenter från KI kommer att finansieras av DATAETHICS i enlighet med projektets villkor.

DATUM: 23-27 januari 2023
PLATS: Leiden, Nederländerna, följt av en kortare virtuell aktivitet
PROGRAM: Se DATAETHICS webbplats
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 4 december 2022 kl 17:00 (CET)
MÅLGRUPP: Kandidat- och masterstudenter samt doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap

Detta är den femte gemensamma kursen (inklusive pilotkursen) inom det Erasmusfinansierade strategiska partnerskapet DATAETHICS som leds av Eurolife, ett nätverk av 9 forskningsintensiva europeiska universitet.

DATAETHICS kurser fokuserar på etiska aspekter av vid hantering av stora datamängder inom (bio)medicin.

Kontakt

Kontakt

Anna Dahlerus Internationell koordinator