Publicerad: 2021-12-02 11:13 | Uppdaterad: 2021-12-03 14:18

Sök till DATAETHICS Virtual Winter School 2022

DATAETHICS Virtual Winter School 2022: “Health data empowerment and artificial Intelligence – Ethical dilemmas, advantages and challenges” .

Är du student eller doktorand inom medicin, biomedicin och biovetenskap vid KI?  Vill du diskutera betydelsen av etiska aspekter vid vetenskaplig hantering av biomedicinsk ”Big Data” och lyssna till den senaste utvecklingen inom datavetenskap, bioinformatik och tillämpad artificiell intelligens (AI) inom (bio)medicin?

5-dagars kurs

Denna 5-dagars kurs erbjuder ett unik blandning av föreläsningar och aktiviteter där du får bekanta dig med värdekedjan av etiska, sociala och juridiska överväganden vid tillämpningen av artificiell intelligens (AI) inom (bio)medicin. Du kommer träna dina transversella kompetenser och färdigheter och få stora möjligheter att nätverka med studenter och experter från bland annat de nio ledande europeiska lärosätena inom  Eurolife, samt med företrädare från industrin.

Mer information

Mer information om kursen och ansökan hittar du på DATAETHICS webbplats

DATUM: 24-28 januari 2022
TID: flexibelt schema (publiceras senare)
PLATS: Virtuell
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 17 december 2021 kl 12:00 (CET)
MÅLGRUPP: Kandidat- och masterstudenter samt doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap

Detta är den andra gemensamma kursen inom det Erasmusfinansierade strategiska partnerskapet DATAETHICS som leds av Eurolife, ett nätverk av 9 forskningsintensiva europeiska universitet. DATAETHICS kurser fokuserar på etiska aspekter av vid hantering av stora datamängder inom (bio)medicin.

Kontakt