Publicerad: 2021-06-08 15:29 | Uppdaterad: 2021-06-23 09:07

Sök till DATAETHICS Virtual Summer School 2021

DATAETHICS Virtual Summer School 2021: Big Data Big Implications - the Ethics of Artificial Intelligence in Biomedicine

Studenter och doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap vid KI – var med och diskutera etiska aspekter vid vetenskaplig hantering av biomedicinsk ”Big Data” inom utbildning och lyssna till de senaste trenderna inom datavetenskap, artificiell intelligens (AI) och bioinformatik.

5-dagars kurs

Denna 5-dagars kurs erbjuder ett unikt tillfälle att delta i föreläsningar, interaktiva sessioner och mindre grupparbeten ledda av etablerade tvärvetenskapliga experter inom Big Data, AI, etik och biomedicin. Du kommer också få stora möjligheter att nätverka med studenter och experter från de nio ledande europeiska lärosätena inom Eurolife, samt med företrädare från bl a industrin.
 

Mer information

Mer information om kursen och ansökan hittar du på DATAETHICS webbplats

DATUM: 12-16 juli 2021
TID: Hela dagen
PLATS: Virtuell
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 25 juni 2021 kl 12:00 (CET)
MÅLGRUPP: Kandidat- och masterstudenter samt doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap

Jonas Sundbäck

Akademisk koordinator för DATAETHICS

Anna Dahlerus

Internationell koordinator och handläggare för Eurolife