Publicerad: 2022-05-13 10:19 | Uppdaterad: 2022-05-16 14:16

Sök till DATAETHICS Summer School 2022

DATAETHICS Summer School 2022: "Big Data, Big Implications: Data Protection in Biomedicine”

Är du student eller doktorand inom medicin, biomedicin och biovetenskap vid KI? Vill du diskutera betydelsen av etiska aspekter vid vetenskaplig hantering av biomedicinsk ”Big Data” och lyssna till den senaste utvecklingen inom datavetenskap, bioinformatik och tillämpad artificiell intelligens (AI) inom (bio)medicin? 

5-dagars kurs

Denna 5-dagars kurs i Barcelona erbjuder en unik blandning av föreläsningar och aktiviteter där du får bekanta dig med värdekedjan av etiska, sociala och juridiska överväganden inom digitalisering och datadriven utveckling inom Biomedical Big Data (BBD). Du kommer att lyssna på föreläsningar från ledande och etablerade tvärvetenskapliga experter inom datakurering och integritet, dataanvändning, etik, biomedicin och relaterade områden. Du ges också möjlighet till att nätverka med studenter och experter från bland annat de nio ledande europeiska lärosätena inom Eurolife, samt med företrädare från bl a industrin.

Efter avklarad kurs får du ett intyg och en elektronisk DATAETHICS Open Badge.

Mer information

Mer information om kursen och ansökan hittar du på DATAETHICS webbplats

Deltagande (reskostnader upp till 275 Euro och uppehälle) för 2 studenter från KI kommer att finansieras av DATAETHICS i enlighet med projektets villkor. 

DATUM: 4-8 juli 2022
PLATS: Barcelona följt av en kortare virtuell aktivitet
PROGRAM: Meddelas inom kort på webbplatsen
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelska
SISTA ANSÖKNINGSDAG: 7 juni kl 17:00 (CET)
MÅLGRUPP: Kandidat- och masterstudenter samt doktorander inom medicin, biomedicin och biovetenskap

Detta är den fjärde gemensamma kursen (inklusive pilotkursen) inom det Erasmusfinansierade strategiska partnerskapet DATAETHICS som leds av Eurolife, ett nätverk av 9 forskningsintensiva europeiska universitet.

DATAETHICS kurser fokuserar på etiska aspekter av vid hantering av stora datamängder inom (bio)medicin.

Kontakt

Kontakt

Anna Dahlerus Internationell koordinator