Publicerad: 2023-10-26 13:15 | Uppdaterad: 2023-10-26 13:15

Sök som MENTOR till FIELD-programmet senast 20 november

Nu öppnar en ny omgång av FIELD-programmet (Fellows In Gender Equal Career Development) som pågår från februari till oktober 2024 och erbjuder mentorskap och seminarier.

Målgrupp

Vi söker nu mentorer med en vilja och önska att främja jämställda meriteringsmöjligheter på KI genom att dela egna erfarenheter, stötta juniora forskare och ansvara för en mentorskapsgrupp samtidigt som du får möjlighet att nätverka med andra mentorer och deltagare i programmet.

För att bli mentor ska du:

 • Vara anställd och arbeta på KI, gärna minst 50%
 • Vara minst motsvarande docent eller lektor
 • Vilja främja jämställda meriteringsmöjligheter på KI
 • Kunna delta vid tillfällena, se Schema nedan
 • Under programtiden (februari – oktober 2024) vilja leda en mentorsskapsgrupp som består av 2–4 deltagare

Ansökan

Skicka din ansökan märkt Dnr. 2-3598/2023 till registrator@ki.se senast den 20 november 2023.

Din ansökan ska innehålla följande (helst i ett dokument):

 • Ett kort CV (1–2 sidor) som inkluderar:
  • Namn
  • KI e-postadress
  • Institution och anställningsgrad (i procent)
  • Kön: man / kvinna / annat / vill ej svara
  • Utbildning, akademisk titel och nuvarande anställning, med ungefärlig fördelning av tid mellan forskning/utbildning/eventuellt kliniskt arbete
  • Anslag du erhållit de senaste fem åren
  • Pågående forskningsprojekt och undervisningsuppdrag
  • Dina viktigaste publikationer (max 10)
  • Ange att du söker som mentor
 • Ett 1-sidigt motivationsbrev där du:
  • Beskriver hur och varför du är intresserad av att främja jämställda meriteringsmöjligheter inom akademin
  • Varför du vill bli mentor i programmet

Vid fler sökande än antalet platser så prioriteras ansökningarna efter:

 • Intresse och motivering
 • Så jämn könsfördelning som möjligt
 • Så jämn fördelning mellan institutioner som möjligt
 • Anställningsgrad vid KI i procent

Schema

Programmet pågår från februari till oktober 2024.

7 februari, ca kl.12–17: Vår Gård, Nacka
14 maj, kl.08.30–11.30: Solna
17 oktober, ca kl.08.30-13.00: Avslutning, Solna

Därutöver kommer du under programperioden tillsammans med din mentorskapsgrupp också att arrangera möten på tider som passar er.

Bakgrund

Programmet är del i en större satsning för att främja jämställda meriteringsmöjligheter vid KI, som Fakultetsnämnden gett Kommittén för forskning i uppdrag att genomföra.Satsningen är i linje med KI:s strategi 2030 som slår fast att det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund.

Programansvarig och kontakt

Mia von Knorring

Programansvarig FIELD