Publicerad: 2022-05-09 10:10 | Uppdaterad: 2022-06-29 11:28

Sök som mentor till Fellows In Equal Career Development (FIELD) – senast 15 augusti

Fellows In Equal Career Development (FIELD) – One KI with equal opportunities through fellow- and mentorship.

Karolinska Institutet är stolt att introducera det här programmet med mentorskap och lärande som syftar till att långsiktigt främja jämställda meriteringsmöjligheter på KI. Programmet riktar sig till juniora lärare och forskare vid KI. 

Backgrund

Programmet är del i ett större initiativ för att främja jämställda meriteringsmöjligheter vid KI som Fakultetsnämnden gett i uppdrag till Kommittén för Forskning. Initiativet är i linje med KI:s strategi 2030 som slår fast att det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund.

Målgrupp

Vi söker mentorer till programmet med en önskan att långsiktigt främja jämställda meriteringsmöjligheter på KI och samtidigt lära sig mer om ledarskap, karriärvägar i akademin, jämställda möjligheter och har möjlighet att nätverka med andra deltagare och mentorer.

För att bli mentor så önskar vi att du:

 • Är anställd på KI
 • Har motsvarande docentkompetens (docent eller lektor)
 • Är intresserad av att främja jämställda meriteringsmöjligheter på KI
 • Kan närvara den 17 november i Nacka, och helst även på frukostträffarna i schemat nedan.

Programperiod 

Programmet börjar 5 oktober 2022 och pågår till juni 2023 med ungefär ett möte i månaden för deltagarna, både på campus Solna och Flemingsberg. Därtill förväntas du och din adept arrangera era egna träffar.

Schema


2022

 • Höst kick-off, 5 oktober, Solna
 • Internat, 17 november, eftermiddag, Vår gård, Nacka

2023

 • Frukostträff 1, 8.30-10.30, 27 januari, Solna
 • Frukostträff 2, 8.30-10.30, 8 mars, Solna
 • Frukostträff 3, 8.30-10.30, 21 april, Solna
 • Avslutning, 15 juni 2023, presentation av grupparbeten, Solna

Ansökan

Skicka din ansökan märkt Dnr. 2-1957/2022 till registrator@ki.se senast den 15 augusti 2022. Ange att du söker som mentor.


Bifoga följande bilagor (helst ihop som ett dokument):

 • Ett kort CV (1-2 sidor) som inkluderar:

  • Namn
  • KI e-postadress
  • Avdelning
  • Kön: man / kvinna / annat / vill ej svara
  • Utbildning och nuvarande anställning, med ungefärlig distribution av tid mellan forskning/utbildning/kliniskt arbete
  • Anslag du erhållit de senaste fem åren
  • Forskningsintressen
  • Dina (max 10) viktigaste publikationer
 • Ett brev (1 sida) som:

  • Beskriver hur och varför du är intresserad av jämställda meriteringsmöjligheter
  • Varför du vill vara mentor

Ansökningsprocess

Prioritering sker enligt följande:

 • Intresse och motivering
 • Så jämn könsfördelning som möjligt
 • Så jämn fördelning mellan institutioner som möjligt

Kontakt

Mia von Knorring

Senior forskare