Publicerad: 2023-10-26 13:16 | Uppdaterad: 2023-10-26 13:16

Sök som deltagare till FIELD-programmet senast 20 november

Nu öppnar en ny omgång av FIELD-programmet (Fellows In Gender Equal Career Development) som pågår från februari till oktober 2024 och erbjuder mentorskap och seminarier.

Målgrupp

Programmet riktar sig till juniora lärare och forskare vid KI som har en vilja och önskan att arbeta för jämställda meriteringsmöjligheter på KI, samtidigt som du lär dig mer om karriärvägar, jämställdhet och ledarskap i akademin och har möjlighet till nätverkande med andra deltagare och mentorer. Som junior räknas du som har disputerat, men inte uppnått docentur. Sökande av alla kön är välkomna.

Ansökan

Skicka din ansökan märkt Dnr. 2-3598/2023 till registrator@ki.se senast den 20 november 2023.

Din ansökan ska innehålla följande (helst i ett dokument):

 • Ett kort CV (1–2 sidor) som inkluderar:
  • Namn
  • KI e-postadress
  • Institution och anställningsgrad i procent
  • Kön: man / kvinna / annat / vill ej svara
  • Utbildning, akademisk titel och nuvarande anställning, med ungefärlig fördelning av tid mellan forskning/utbildning/eventuellt kliniskt arbete
  • Anslag du erhållit de senaste fem åren
  • Pågående forskningsprojekt och undervisningsuppdrag
  • Dina tre viktigaste publikationer
  • Ange att du söker som deltagare
 • Ett 1-sidigt motivationsbrev där du:
  • Beskriver hur och varför du är intresserad av att främja jämställda meriteringsmöjligheter inom akademin
  • Beskriver någonting som du skulle vilja förändra eller utveckla för att uppnå mer jämställda meriteringsmöjligheter på KI
 • En halv sida om vad du behöver och önskar från en mentor

Vid fler sökande än antalet platser så prioriteras ansökningarna efter:

 • Intresse och motivering
 • Så jämn könsfördelning som möjligt
 • Så jämn fördelning mellan institutioner som möjligt
 • Anställningsgrad i procent på KI

Antagningskriterier

För att antas till programmet, ska du:

 • Vara disputerad sedan minst 2 år, men inte docent eller lektor vid KI eller docent vid något annat lärosäte.
 • Vara anställd på KI alternativt vara adjungerad till forskning och/eller utbildning vid KI genom anställning där du är verksam på KI minst 20 %.
 • Kunna vara med på samtliga tillfällen (datum listas nedan, se Schema)

Programperiod

 • Programmet börjar 6 februari 2024 och pågår till oktober 2024 med ungefär ett möte i månaden, både på campus Solna och Flemingsberg, och du förväntas delta i samtliga träffar.
 • Tiderna för mötena har lagts för att passa tidtabellen för Pendelbussen mellan Solna och Flemingsberg.
 • Mellan träffarna ska du och din mentorskapsgrupp tillsammans med er mentor schemalägga egna träffar.

Antal deltagare

 • Vi tar emot 24 deltagare.
 • Varje deltagare kommer ingå i en mentorskapsgrupp.
 • Mentorn är anställd på KI och deltar också i vissa av programmets aktiviteter.

Schema 2024

6–7 februari: Internat på Vår Gård, Nacka
14 mars, kl. 08.30–11.30: Meet up 1 i Solna
19 april, kl. 08.30–11.30: Meet up 2 i Flemingsberg
14 maj, kl. 08.30–11.30: Meet up 3 i Solna
13 juni, kl. 08.30–11.30: Meet up 4 i Flemingsberg
22 augusti, kl. 08.30–11.30: Meet up 5 i Solna
20 september, kl. 08.30–11.30: Meet up 6 i Flemingsberg
17 oktober, ca kl. 08.00–15.00: Avslutning i Solna

Programmet kommer att ges på engelska och fokuserar på följande teman:

 • Gender and organisation
 • Work environment and gender
 • Mentors' Career trajectories
 • Academic Citizenship and House hold work
 • Gender Equal Meriting in Academia
 • Leadership and Change

Bakgrund

Programmet är del i en större satsning för att främja jämställda meriteringsmöjligheter vid KI, som Fakultetsnämnden gett Kommittén för forskning i uppdrag att genomföra.Satsningen är i linje med KI:s strategi 2030 som slår fast att det ska säkerställas att anställningsvillkor och karriärvägar är likvärdiga för alla medarbetare oavsett bakgrund.

Programansvarig och kontakt

Mia von Knorring

Programansvarig FIELD