Publicerad: 2024-05-08 15:21 | Uppdaterad: 2024-05-08 15:28

Sök Minor Field Studies (MFS)

MFS är ett Sida-finansierat stipendieprogram för studenter på grundnivå och avancerad nivå som vill genomföra fältstudier i låg- och medelinkomstländer för att samla in material till sina examensarbeten.

Då det är kort om tid i denna ansökningsomgång riktar sig denna utlysning främst till dig som redan planerat att genomföra ditt examensarbete i ett giltigt värdland under höstterminen 2024. 

Läs mer om utlysningen och hur du söker. Deadline är 10 juni.

Kontakt

Kristina Jesinkey Internationell Koordinator