Publicerad: 2022-03-18 08:52 | Uppdaterad: 2022-03-18 08:52

Sök medel från Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet senast 1 maj

KI har erhållit en donation från Karin Rosanders dödsbo. En del av donationen har avsatts för utveckling av läkarutbildningen. Som lärare vid KI har du möjlighet att ansöka om medel ur donationen. Sista ansökningsdag är 1 maj respektive 1 november.

Användningsområden för donationen:

De medel som avsatts för att utveckla läkarutbildningen kan till exempel användas för:

  • Kompetensutveckling av lärare (till exempel kursavgifter, konferens- och resebidrag)
  • Pedagogiskt utvecklingsarbete 
  • Infrastruktur (till exempel apparatur eller teknik avsedd för undervisning)

Vem kan söka medel ur donationen?

Rätt att söka medel ur donationen har lärare som haft ett utbildningsuppdrag vid KI som motsvarar minst 20 procent av heltid under föregående år. Medlen betalas ut till den sökandes institution eller den institution där den sökande har sin anknytning. Ansökan görs på särskild blankett.

Ansökan ställs till Nämnden för Karin och Nils Rosanders donation - läkarprogrammet - och skickas till fonder@ki.se. Sista ansökningsdag är den 1 maj respektive 1 november

Sökande som erhållit medel från Rosanders donation ska enligt separat anvisning lämna en återrapportering senast två år efter att projektet har påbörjats.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett_programnämnden