Publicerad: 2021-11-19 18:24 | Uppdaterad: 2021-11-19 18:24

Sök medel för pedagogisk utveckling från utbildningsnämnden Dentmed

Utbildningsnämnden Dentmed vill härmed informera om möjligheten att ansöka om medel för pedagogisk utveckling för lärare verksamma inom programutbildningarnas kurser vid institutionen.

Nu har du som är lärare eller klinisk handledare vid institutionen för odontologi och universitetstandvården möjlighet att söka projektmedel för pedagogisk utveckling. Det går att ansöka om projektmedel för såväl pedagogisk utveckling inom en kurs som för kongressen ADEE, eller annan forskningskonferens som syftar till att utveckla den egna undervisningen. Ansökan kan också göras för andra resor eller studiebesök som syftar till att förbättra undervisningen vid institutionen. Observera dock att medel för lärarutbyten inte söks inte via den här satsningen utan via Internationella kansliet och bekostas av KI centralt.

Ansök om projektmedel

Fyll i din ansökan och skicka till handläggare Paula Karlsson.

Vem kan söka?

Lärare vid institutionen för odontologi eller universitetstandvården som är anställda vid KI. Lärare som är examinator/kursansvarig eller momentansvarig har förtur. Sökande förutsätts också att i dialog med sin närmaste chef förankra ansökan.

Vilka belopp kan man söka och hur många projekt kan beviljas?

Max 15 000 SEK/projekt och sökande. Totalt finns 150 000 kr avsatta i budgeten för 2021 och samma belopp planeras avsättas under kommande kalenderår. Ersättning betalas ut efter inlämnad reseräkning eller budgetberäkning för projekt. Lönemedel ersätts inte utan förväntas täckas av arbetsgivaren.

Finns något krav på motprestation?

Aktiv medverkan vid en eventuell konferens är en merit, men inget krav. Vid en meritvärdering kommer projekt med aktiv medverkan från den sökande i form av abstrakt eller muntlig presentation att prioriteras.

De som beviljas medel inom satsningen ska redovisa projektet eller resan skriftligt (1 A4-sida) ca 1 månad efter genomförd aktivitet, enligt nedanstående mall, samt muntligen vid ett möte i utbildningsnämnden eller motsvarande.

Redovisning av projekt eller resa

Hur bedöms ansökan?

Ansökan kommer bedömas av en grupp utsedd av utbildningsnämnden och som GUA leder. Svar lämnas efter cirka 2–3 veckor per e-post.

När är sista ansökningsdag?

Ansökningar kommer tas emot löpande under året, vilket innebär att medlen kan ta slut om det blir många ansökningar tidigt under året.