Publicerad: 2024-02-08 15:46 | Uppdaterad: 2024-02-14 09:13

Sök bidrag för samarbete med Imperial College London

För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med Imperial College London utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander.

Kontakt

Profile image

Lotta Lundqvist

Internationell Koordinator