Publicerad: 2024-02-13 10:54 | Uppdaterad: 2024-02-14 09:12

Sök bidrag för att genomföra en labbvistelse på the University of Edinburgh

För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Edinburgh utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander och postdoks.

Profile image

Lotta Lundqvist

Internationell Koordinator