Publicerad: 2023-10-24 13:32 | Uppdaterad: 2023-10-24 13:32

SOF:s forskningsretreat hölls 18-19 oktober 2023

bilden visar ett collage av människor som deltog
På bilden översta raden: Mats Ulfendahl keynote, Daniella Strodthoff KI Research Support Office, Hannes Hagström CBB. Foto: Rachael Sugars. Mitten: Panel: A Gustafsson och SOF Styrning, L Fredriksson, P Lönnroth, B Lund, G Belibasakis. Foto: Rachael Sugars: Rachael Sugars. Nedre raden: M Ernberg, G Belibasakis, A Grigoriadis, G Homsi, A Kumar från GB, A Karsten, N Bostanci. Foto: G Belibasakis och Nagihan Bostanci.

På initiativ av SOF:s styrgrupp hölls en forskningsretreat för att föra samman forskare från KI institutionen för odontologi med forskare och aktörer från offentlig (Folktandvården AB) och privat (Praktikertjänst AB) tandvård i Stockholm.

Syftet var att lyfta odontologisk forskning, stärka samarbeten och öka kompetensen för nationell och internationell finansiering. Professor Mats Ulfendahl gav keynote-föreläsningen "What makes a successful grant application". Presentationer gavs också av KI Research Support Office, Centrum för bioinformatik och biostatistik och Tandläkarutbildningens ekonomienhet. Professor Anders Gustafsson ledde en paneldiskussion om "Framtiden för odontologisk forskning". 

 

SOF

Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har ett gemensamt mål att förbättra tandvården i Stockholms län genom forskning och utveckling. Genom Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF), som från och med 2021 utlyser årliga projektmedel för klinisk odontologisk forskning.