Publicerad: 2008-01-31 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Söderbergsprofessur till Nils-Göran Larsson

Nils-Göran Larsson, professor vid institutionen för laboratoriemedicin, har tilldelats Söderbergs donationsprofessur.

Bild på Nils-Göran Larsson, foto: Jacob Forsell

Professuren, som delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien, är finansierad av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser. Anslaget är på två miljoner kronor per år i fem år. De totalt tio miljonerna möjliggör forskning på heltid i 5 år.

Motiveringen till professuren lyder:

"Nils-Göran Larsson är 48 år gammal, specialistkompetent läkare i pediatrik och professor i mitokondriell genetik vid Karolinska Institutet. Nils-Göran Larsson har ägnat hela sin karriär till att studera mitokondrier och använt sig av modern metodologi inom den molekylära biologin till att dissekera fram funktioner hos denna viktiga organell och deras relevans för sjukdom. I sitt forskningsprogram syftar Larsson till att skapa den molekylärmedicinska plattform som ska göra det möjligt att förstå sambandet mellan specifika mitokondriella mutationer och de många sjukdomar som associeras med mitokondriell dysfunktion."