Publicerad: 2010-09-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Snusning ökar risk för fosterdöd

[NYHET 2010-09-05] Kvinnor som snusar under graviditeten löper ökad risk att barnet dör i livmodern eller föds för tidigt, jämfört med kvinnor som inte använder tobak. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I studien, som är den största som gjorts kring effekter av snus under graviditeten, ingår närmare 570 000 graviditeter och förlossningar i Sverige under en tioårsperiod. Även för kvinnor som röker ökar risken att få dödfödda barn, enligt resultaten.

Internationellt har det diskuterats om snus skulle kunna användas för rökavvänjning. Men forskarna konstaterar i studien att de nu publicerade resultaten talar emot en sådan användning när det gäller gravida kvinnor.

Publikation:

Wikström AK, Cnattingius S, Stephansson O

Maternal Use of Swedish Snuff (Snus) and Risk of Stillbirth

Epidemiology, Epub ahead of print, 27 Aug 2010

För frågor, kontakta: