Publicerad: 2022-05-09 11:41 | Uppdaterad: 2022-05-10 11:16

SMILE erbjuder applikationsexpert inom Medicinsk Bildbehandling och AI

SMILE och KI erbjuder under 2022 en SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing) applikationsexpert inom Medicinsk Bildbehandling och AI

Mer om SNIC och deras applikationsexperter finns på deras hemsida.

Kontakt

Birgitta Janerot Sjöberg Professor/överläkare