Publicerad: 2023-06-07 10:33 | Uppdaterad: 2023-06-08 07:25

Smidigare e-spikning minskar stress för doktorander

På KI offentliggörs avhandlingar genom e-spikning, vilket innebär att avhandlingen publiceras online i KI Open Archive senast tre veckor före disputationen. Nu har processen för e-spikning blivit smidigare för dig som doktorand. Lars Nordesjö från universitetsbiblioteket (KIB) berättar hur.

Porträtt av Lars Nordesjö.
Bibliotekarie Lars Nordesjö arbetar med publiceringsstöd.

I början av maj infördes nya rutiner för att e-spika doktorsavhandlingar på Karolinska Institutet. Berätta mer!

– Det nya är att tryckeriet US-AB skickar pdf-fil av kappan och tryckta pliktexemplar av avhandlingen direkt till universitetsbiblioteket i stället för att doktoranden behöver sköta detta. Vi på KIB ser också till att pdf-filen laddas upp och blir synlig i publikationsdatabasen KI Open Archive.

Vilka förbättringar blir det för doktoranderna?

– Nu slipper doktoranden själv komma in med sin avhandling till biblioteket för att e-spikning ska kunna ske. Tidigare var det ofta en stress att hinna leverera pliktexemplar innan deadline för e-spikning. Vi märker redan nu att det är mindre stressigt i detta sista moment innan disputationen, berättar Lars.

–  En annan förändring är att doktoranderna får med sig spik och snöre till den fysiska spikningen direkt från tryckeriet när de hämtar sina böcker. Tidigare hämtades det ut hos KIB.

Vad behöver doktoranderna fortfarande göra själva för att få sin avhandling e-spikad?

– Doktoranden behöver fortfarande registrera sin avhandling i KI Open Archive, men pdf-filen av kappan laddas upp av KIB. Information om registrering skickas ut av disputationskommittén och KIB när det är dags.

Visste du detta?

  • På Karolinska Institutet läggs det fram cirka 350 avhandlingar per år – flest av alla lärosäten i Sverige.
  • Kappan är den sammanfattande delen i en avhandling, som i övrigt består av ett antal publicerade artiklar eller manuskript till artiklar.
  • För att vem som helst ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen måste den offentliggöras i god tid före disputation. Detta kallas spikning. På KI sker detta genom e-spikning, vilket innebär att avhandlingen publiceras online senast tre veckor innan disputation.
  • Tidigare offentliggjordes avhandlingar genom fysisk spikning, att ett tryckt exemplar spikades upp på en bräda i ett offentligt utrymme. De flesta KI-doktorander gör fortfarande detta i samband med e-spikningen, men det är inte längre obligatoriskt. Universitetsbiblioteket har spikbräda på båda sina bibliotek, där de flesta avhandlingar som lagts fram på KI hänger.