Publicerad: 2022-04-13 15:04 | Uppdaterad: 2022-04-13 15:37

Skyddsombud vid KI

Vi efterlyser skyddsombud från institutionen till samverkansrådet samt skyddsombud ANA Futura.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsmiljörådet

  • Samlas ca 6 ggr/ år
  • Består av de lokala skyddsombuden samt HR
  • Lyfter arbetsmiljöfrågor inför samverkansråden

Övergripande information om skyddsombudens roll, rättigheter och skyldigheter 

Kontakt

Kontakta huvudskyddsombud Matteo Pedrelli eller skyddsombud Simon Sundell vid frågor:

Matteo.pedrelli@ki.se
Simon.sundell@ki.se