Publicerad: 2016-11-08 14:04 | Uppdaterad: 2016-11-08 17:35

Skräddarsydd kemoterapi för tidig bröstcancer resulterar inte i signifikant förbättring

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor. I en artikel i den internationellt välrenommerade tidskriften JAMA kring olika behandlingsformer med cytostatika presenterar forskare från Svenska Bröstcancergruppen/ Karolinska Institutet resultaten av en studie kring behandling av mikrometastatisk sjukdom.

En viktig del i arbetet med att reducera risken att dö i bröstcancer är att finna en effektiv behandling av mikrometastatisk sjukdom, så kallad adjuvant behandling. En sådan behandling vid diagnos av bröstcancer med olika mediciner som verkar i hela kroppen reducerar risken att dö i bröstcancer med 50 procent eller mer för vissa undergrupper. Fortfarande saknas dock tillräcklig utredning om hur man skall ge en av hörnstenarna av behandlingen – cytostatika – och vilka mediciner som ska ges.

Inga statistiskt signifikanta skillnader

I den internationella tidskriften JAMA publicerar nu forskare från Karolinska Institutet under ledning av professor Jonas Bergh data från en prospektiv och randomiserad studie. Studien jämför en standardkemoterapiregim som gavs var tredje vecka med en individanpassad och adapterad doseringsregim som gavs var fjortonde dag. I den individanpassade doseringen startades alla patienter på en något lägre dosnivå jämfört med standardbehandling. I analysen av de predefinierade endpoints sågs inga statistiskt signifikanta skillnader förutom för ”event-free survival” till fördel för den experimentella gruppen.

– Vi noterade dock att hazard-kvoterna är likvärdiga för de studerade endpoints. Bröstcancerstudier behöver i allmänhet lång tids uppföljning. Den nu aktuella studien har en medianuppföljning på drygt 5 år, vilket sannolikt ej är tillräckligt, säger professor Jonas Bergh.

I studien ingick 2017 randomiserade patienter under tidsperioden 2007-2011 i Sverige (Swedish Breast Cancer Group), Tyskland (German Breast Group) och Österrike (Austrian Breast and Colorectal Cancer Study Group).

Publikation

”Tailored, Dense-Dose Chemotherapy for Early Breast Cancer Does Not Result in Significant Improvement in Recurrence-Free Survival.”

Theodoros Foukakis, Gunter von Minckwitz, Nils-Olof Bengtsson, Yvonne Brandberg, Birgitta Wallberg, Tommy Fornander, Brigitte Mlineritsch, Sabine Schmatloch, Christian F. Singer, Günther Steger, Daniel Egle, Eva Karlsson, Lena Carlsson, Sibylle Loibl, Michael Untch, Mats Hellström, Hemming Johansson, Harald Anderson, Per Malmström, Michael Gnant, Richard Greil, Volker Möbus, Jonas Bergh.

JAMA, publicerad online 8 november 2016. doi:10.1001/jama.2016.15865