Publicerad: 2015-07-24 14:34 | Uppdaterad: 2015-07-24 15:24

Skolbetyg kan förutspå demensrisk

Serhiy Dekthyars och Agneta Herlitz forskning (Dekthyar, Wang, Scott, Koupil, & Herlitz, 2015; American Journal of Geriatric Psychiatry) har uppmärksammats i internationell och nationell media (bland annat i Time Magazine, USA Today, The Telegraph, SVT, SvD). Deras forskning har visat att skolbetyg i 10-års ålder är relaterat till senare risk för demens.

Variationen är stor bland personer som diagnostiserats med demens, i mängden amyloida plack och andra skador i hjärnan. "Kognitiv reserv" är ett koncept som utvecklats för att förklara skillnaden mellan mängden hjärnskada och vilka symptom på minnet och tänkandet som en person upplever. Det har föreslagits att ju högre graden av kognitiv reserv, desto högre är hjärnans förmåga att anpassa sig till de skador som orsakar demenssjukdomar, och ju mer skada - och mer tid – erfordras då för att kognitionen ska sjunka tillräckligt långt för att betraktas som demens.

För att ytterligare undersöka och förstå detta begrepp följdes 7574 personer över 65 år från Uppsala Birth Cohort Study (Centre for Health Equity Studies) i mer än 20 år för att upptäcka nya fall av demens. Förutom konventionella mått på kognitiv reserv, såsom utbildning och yrkesaktivitet, samlades också uppgifter in om kognitionen i barndomen – betyg från när deltagarna var runt 10 års ålder.

Demensrisken höjdes för de personer som befann sig bland den 1/5 som hade lägst skolbetyg. Intellektuellt krävande arbete kunde inte kompensera för låga skolbetyg. Lägsta demensrisk fanns i gruppen som hade både höga betyg och intellektuellt krävande arbete.

"Våra iakttagelser markerar betydelsen av kognitiv förmåga för risken för demens. Det verkar som om kognitiv förmåga - även vid 10 års ålder - kan utgöra grunden för en framgångsrik kognitiv åldrande långt senare i livet", säger Dekhtyar. "Bildandet av kognitiv reserv är en process som uppenbarligen börjar tidigt i livet."