Publicerad: 2010-02-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Skillnader i arbetsförhållanden hos vård- och omsorgsanställda

[Nyhet 2010-02-24] I en ny rapport jämförs för första gången vård- och omsorgsyrken hos olika arbetsgivare - landsting, kommun respektive privata företag. Resultaten visar att det finns stora skillnader ifråga om arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa.